banner Folder Print
facebook twitter netlog
netlog

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMEEN
Als algemene voorwaarden zijn de voorwaarden van Folderprint.be conform én onderhevig aan de voorwaarden zoals bepaald door Febelgra. Download deze pdf-file met de Febelgra verkoopsvoorwaarden.

SPECIFIEK
Folderprint.be heeft enkele specifieke voorwaarden gesteld die van toepassing zijn bij elke overeenkomst tussen Folderprint.be en een derde partij.

 1. Kleurafwijkingen ten opzichte van het scherm of om het even welke kleurafwijking valt buiten de verantwoordelijkheid van Folderprint.be.
 2. Folderprint.be is niet verantwoordelijk voor het toegeleverde materiaal.
 3. Het verzakingsrecht is niet van toepassing.
 4. Levertermijn is altijd bij benadering opgegeven.
 5. Schade door levering valt niet onder de verantwoordelijkheid van Folderprint.be (alle drukwerken worden optimaal verpakt voor verzending).
 6. Klachten zijn pas geldig indien deze binnen de 8 dagen, schriftelijk en aangetekend worden gecommuniceerd.
 7. Folderprint is gerechtigd alle kosten, zowel rechterlijke als buiten gerechtelijke, voor niet betaling te vorderen bij de opdrachtgever, waaronder alle kosten door derden die Folderprint.be hiervoor inschakelt.
 8. Offertes zijn vanaf offertedatum 30 kalenderdagen geldig.
 9. De opdrachtgever waarborgt dat hij beschikt over alle rechten betreffende de informatie, de logo’s en de afbeeldingen die hij/zij in zijn toegeleverd bestand gebruikt. Folderprint.be kan hier nooit over aangesproken worden.
 10. Wijzigingen aan opdrachten (hetzij grafisch, hetzij andere wijzigingen) dienen enkel per mail gecommuniceerd te worden. Folderprint.be is niet verantwoordelijk voor fouten na ‘een goed voor druk’.
 11. Indien de levering door overmacht wordt verhinderd heeft Folderprint.be het recht de overeenkomst éénzijdig aan te passen, dan wel te verbreken. De opdrachtgever ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding.
 12. Alle geschillen worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Tongeren zijn bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen. Van deze regeling kan enkel door Folderprint.be worden afgeweken.

lijntje
actie nieuwe klant actie vriendenlink sponsor1

 

actie nieuwe klant actie nieuwe klant